Home

Bouwovertreding.be

EERSTE HULP BIJ BOUWOVERTREDINGEN

Hebt u een woning of pand met een bouwovertreding?


Als uw eigendom niet meer overeenkomstig de vergunning gebruikt wordt,

zit u dan met een bouwmisdrijf?


Maken uw erfgenamen zich zorgen over onvergunde bijgebouwen?


Hebt u een PV ontvangen voor inbreuken tegen de stedenbouwkundige wetgeving? Een gebouw, dat niet uitgevoerd werd of gebruikt wordt volgens de vergunning, is feitelijk niet (meer) vergund. Een aanvraag tot regularisatievergunning kan het gebouw administratief-juridisch weer in regel te brengen.


Eerst wordt nagezien, of de huidige stedenbouwkundige regels, die gelden voor dit perceel, de bestaande toestand (en/of het gebruik nu) kunnen toelaten. Indien het gebouw aan die regels voldoet, doen we een stedenbouwkundige aanvraag op basis van wat er daadwerkelijk staat.


Indien dit niet het geval is, wordt er nagegaan wat er precies moet gebeuren, opdat er toch een vergunning kan verkregen worden zodat uw eigendom zijn waarde behoudt en verkoopbaar blijft. 


Belangrijk!


Elk geval is anders en moet dus apart bestudeerd worden. Elk gebouw is onderhevig aan zowel de algemene stedenbouwkundige regelgeving als aan lokale factoren en specifieke gegevenheden. Die zijn soms voor interpretatie vatbaar.

Om die reden kunnen uit de hier vermelde informatie geen rechten ontleend worden.


Laat u bijstaan! Neem contact op via mail op info@bouwovertreding.be

 of bel en maak een afspraak op ons bureau of bij U thuis op 0475 66 31 95  

Contactgegevens:


Stefan Cassiers


Bergen 9

2270 Herenthout

België

 


Tel: (+32) 475 66 31 95


 

e-mail: info@bouwovertreding.beCOPYRIGHT ©  |   webdesign by TOTODESIGN

DISCLAIMER