Hoe werkt het

Bouwovertreding.be

EERSTE HULP BIJ BOUWOVERTREDINGEN

EEN AANPAK IN DRIE ETAPPESElk dossier begint met een bezoek ter plaatse waarbij het gebouw bekeken wordt in zijn omgeving. Ook de voorgeschiedenis van het gebouw en de ingrepen die u (of degenen voor u) hebt gedaan en/of nog zou willen laten doen, komen dan aan bod.


Op basis van de voorliggende gegevens wordt er een voorlopige inschatting gemaakt van de mogelijkheden tot regularisatie en tot aanpassing of uitbreiding van het pand, binnen het kader van de wetgeving ter zake. Voorts wordt de administratieve aanpak en behandeling van uw dossier geschetst. Dit bezoek dient ter plaatse betaald te worden en verplicht U verder tot niets.Aansluitend ontvangt U een offerte voor de uitwerking van Uw dossier, met enerzijds een onderzoek naar alle nodige administratieve gegevens en met anderzijds de opmaak van plannen en een stedenbouwkundige aanvraag tot regularisatie.


Indien U met de offerte akkoord gaat, wordt verder onderzoek gedaan naar de effectieve vergunningsstatus en worden -onder meer in archieven- argumenten verzameld om de regularisatiekansen te verhogen en (indien gewenst) eventuele uitbreidingsmogelijkheden te onderbouwen. Dat geeft U een nog concreter zicht op de mogelijkheden die U hebt met Uw eigendom.Als U ook de regularisatieaanvraag door ons wil laten opmaken, wordt het gebouw eerst opgemeten, uitgetekend en worden de plannen van de bestaande toestand opgemaakt. Indien nodig/gewenst worden er ook ontwerpen gemaakt voor de eventuele aanpassing, uitbreiding of renovatie van het pand, zodat dit weer in het wettelijk kader past. Op basis van het gekozen en voorgelegde ontwerp, maken wij dan de stedenbouwkundige aanvraag tot regularisatie en/of verbouwing en uitbreiding op, waarbij de opgezochte administratieve gegevens in de verklarende nota verwerkt worden.Ten slotte wordt (indien van toepassing) de uitvoering van de noodzakelijke of geplande werken voorbereid, aanbesteed, begeleid en opgevolgd.


Belangrijk!


Elk geval is anders en moet dus apart bestudeerd worden. Elk gebouw is onderhevig aan zowel de algemene stedenbouwkundige regelgeving als aan lokale factoren en specifieke gegevenheden. Die zijn soms voor interpretatie vatbaar.

Om die reden kunnen uit de hier vermelde informatie geen rechten ontleend worden.


Laat u bijstaan! Neem contact op via mail op info@bouwovertreding.be

of bel en maak een afspraak op ons bureau of bij u thuis op 0475 66 31 95.   

Contactgegevens:


Stefan Cassiers


Bergen 9

2270 Herenthout

België

 


Tel: (+32) 475 66 31 95


 

e-mail: info@bouwovertreding.beCOPYRIGHT ©  |   webdesign by TOTODESIGN

DISCLAIMER