Wie zijn we

Bouwovertreding.be

EERSTE HULP BIJ BOUWOVERTREDINGEN

Wie zijn wij?


Architect Stefan Cassiers (foto) studeerde architectuur en ruimtelijke planning, werkte op diverse bureaus in binnen- en buitenland en is sinds 1984 zelfstandig architect. In die bijna 30-jarige beroepspraktijk werden heel veel eengezinswoningen, maar ook appartementsgebouwen, een gemeentehuis, een rusthuis en serviceflats, winkels en bedrijfshallen ontworpen, gebouwd en/of verbouwd.


Als architect-expert is hij opgenomen in de lijst van gerechtsdeskundigen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Mechelen. Hij is ook voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de gemeente Herenthout.Sinds de jaren ‘90 –onder invloed van een steeds strenger wordende wetgeving en de afbraakvonnissen- is hij vertrouwd met de problematiek van bouwovertredingen. Daarbij is zijn aanpak steeds geweest om, vanuit een gedegen kennis van de stedenbouwkundige wetgeving en in overleg met de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke administraties, oplossingen te vinden die de belangen van de eigenaar/bouwheer zo goed mogelijk verdedigen en beschermen.

Uiteraard moet dit gebeuren binnen de wettelijke en juridische regelgeving ter zake.  Om die uitdagingen aan te pakken werkt hij samen met  advocaten, architecten, landmeters, raadgevend ingenieurs en bouwkundig tekenaars.


En met goed resultaat: in de afgelopen jaren werden bijna 50 regularisatiedossiers tot een goed einde gebracht.


Belangrijk!


Elk geval is anders en moet dus apart bestudeerd worden. Elk gebouw is onderhevig aan zowel de algemene stedenbouwkundige regelgeving als aan lokale factoren en specifieke gegevenheden. Die zijn soms voor interpretatie vatbaar.

Om die reden kunnen uit de hier vermelde informatie geen rechten ontleend worden.


Laat u bijstaan! Neem contact op via mail op info@bouwovertreding.be

of bel en maak een afspraak op ons bureau of bij u thuis op 0475 66 31 95   

Contactgegevens:


Stefan Cassiers


Bergen 9

2270 Herenthout

België

 


Tel: (+32) 475 66 31 95


 

e-mail: info@bouwovertreding.beCOPYRIGHT ©  |   webdesign by TOTODESIGN

DISCLAIMER